Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci

O obci

Polohopis, místopis, historie obce

Obec Želatovice se nachází 3 km východně od města Přerova v kotlince pod svahy okolních místních pahorků. Celý katastr obce leží v mírně zvlněné krajině s různorodou expozicí svahů v nadmořské výšce 226 m. Místopisně je obec situována na rozhraní Hané a Záhoří.

Letecký pohled

Charakteristika krajiny je vyjádřena také v obecní pečeti z roku 1659: malý kruh se znakem radlice je vsazen do většího kruhu a v mezikruží je nápis „ Obecní peczet Zelatowic 1659", která byla nalezena v lánských rejstřících v Zemském archivu v Brně. Letopočet vzniku naší obce nelze přesně určit.

Pečeť Želatovice

První zmínka je z roku 1282 v listině kláštera Hradisko u Olomouce, druhá pak z roku 1295 z téhož pramene. Název obce vznikl patrně dle jména jednoho ze zakladatelů obce p. Želaty. Podle dostupných pramenů střídali se majitelé Želatovic velmi často. Pravděpodobně počátkem 14. století vznikl zde první panský dvůr, jehož majiteli byla šlechta. K panskému dvoru náležela celá obec se všemi platy, poli, lukami, pastvinami, lesy a vším příslušenstvím. Až do 18. století jsou pro Želatovice charakteristické stálé změny jak usedlostí, tak i v držení celého panství.

V roce 1795 koupil panství Želatovice hrabě Antonien z Magnisů. Majetnictví pak přechází v roce 1817 na Viléma z Magnisů. Za jeho panství došlo ke zrušení roboty v roce 1848. V tomto období také došlo k významnému rozvoji obce: projevil se zájem o půdu v zemědělství a řemesla. Teprve rozvojem průmyslu v blízkém Přerově kolem roku 1900 nacházeli občané práci podle tehdejších možností. Výstavba školy v obci byla zahájena již v roce 1844. V roce 1888 pak provedena její nástavba. Ovšem vyučování v obci probíhalo již v roce 1831 v místnosti tehdejšího statku.

V současnosti má obec 540 obyvatel bydlících ve 230 popisných číslech, převážně řadové zástavby, teprve v posledních letech došlo ve větším měřítku k výstavbě samostatně stojících rodinných domků. Bytový fond v obci je díky soustavné péči vlastníků v dobrém stavu. V obci je vybudována komplexní technická infrastruktura, tj. rozvody elektro, vody a plynu v majetku příslušných organizací, kanalizace je v majetku obce. ČOV byla zbudována pro 30 rodinných domků nové zástavby, komplexní ČOV obec zatím nemá.

Kultura

V obci nejsou významné historické stavby ani kulturní památky. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je pod ev. č. rejstř. 610 zapsána místní socha Sv. Jana Nepomuckého z roku 1738.

kaple na návsi z roku 1857

Další památky místního významu jsou kaple na návsi z roku 1857, - pískovcový kříž na památku ukončení roboty z roku 1848, dva kříže z roků 1849 a 1898, pomník padlých obou světových válek a pamětní deska rodáka pplk. Františka Běhala u č.p. 31, který jako zahraniční letec padl v roce 1941 v bitvě o Londýn.

Knihovna

Občanům je k dispozici místní knihovna otevřená 1 x týdně (otevřeno každé úterý 16.00 - 17.00 hod.), jejíž knižní fond je pravidelně obměňován ve spolupráci s Městskou knihovnou v Přerově. Každoročně jsou pořádány hodové slavnosti na svátek Sv. Petra a Pavla

Sport

V oblasti sportuje velmi aktivní fotbalový oddíl FC Želatovice, který obesílá do soutěží všechny věkové kategorie. Nejlépe si vede mužstvo dospělých, které se zúčastňuje přeborů 1A třídy MSFŽ. Oddíl má k dispozici 2 velmi pěkná travnatá hřiště a dostatečně velké zázemí ve vybudovaných šatnách. Fotbalový oddíl pořádá v obci pravidelně mezinárodní turnaj mladších žáků v kopané, kterého se zúčastňují přední české oddíly ( Sparta, Slavie, Bohemians Praha, Teplice, Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc, Přerov), ze Slovenska pak TJ Martin a VSŽ Košice.