Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci

O obci

Polohopis, místopis, historie obce

Obec Želatovice se nachází 3 km východně od města Přerova v kotlince pod svahy okolních místních pahorků. Celý katastr obce leží v mírně zvlněné krajině s různorodou expozicí svahů v nadmořské výšce 226 m. Místopisně je obec situována na rozhraní Hané a Záhoří.

Letecký pohled

Charakteristika krajiny je vyjádřena také v obecní pečeti z roku 1659: malý kruh se znakem radlice je vsazen do většího kruhu a v mezikruží je nápis „ Obecní peczet Zelatowic 1659", která byla nalezena v lánských rejstřících v Zemském archivu v Brně. Letopočet vzniku naší obce nelze přesně určit.

Pečeť Želatovice

První zmínka je z roku 1282 v listině kláštera Hradisko u Olomouce, druhá pak z roku 1295 z téhož pramene. Název obce vznikl patrně dle jména jednoho ze zakladatelů obce p. Želaty. Podle dostupných pramenů střídali se majitelé Želatovic velmi často. P
ravděpodobně počátkem 14. století vznikl zde první panský dvůr, jehož majiteli byla šlechta. K panskému dvoru náležela celá obec se všemi platy, poli, lukami, pastvinami, lesy a vším příslušenstvím. Až do 18. století jsou pro Želatovice charakteristické stálé změny jak usedlostí, tak i v držení celého panství.

V roce 1795 koupil panství Želatovice hrabě Antonien z Magnisů. Majetnictví pak přechází v roce 1817 na Viléma z Magnisů. Za jeho panství došlo ke zrušení roboty v roce 1848. V tomto období také došlo k významnému rozvoji obce: projevil se zájem o půdu v zemědělství a řemesla. Teprve rozvojem průmyslu v blízkém Přerově kolem roku 1900 nacházeli občané práci podle tehdejších možností. Výstavba školy v obci byla zahájena již v roce 1844. V roce 1888 pak provedena její nástavba. Ovšem vyučování v obci probíhalo již v roce 1831 v místnosti tehdejšího statku.

V současnosti má obec 540 obyvatel bydlících ve 199 popisných číslech, převážně řadové zástavby, teprve v posledních letech došlo ve větším měřítku k výstavbě samostatně stojících rodinných domků. Bytový fond v obci je díky soustavné péči vlastníků v dobrém stavu. V obci je vybudována komplexní technická infrastruktura, tj. rozvody elektro, vody a plynu v majetku příslušných organizací, kanalizace je v majetku obce.ČOV byla zbudována pro 30 rodinných domků nové zástavby, komplexní ČOV obec zatím nemá.

Kultura

V obci nejsou významné historické stavby ani kulturní památky. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je pod ev. č. rejstř. 610 zapsána místní socha Sv. Jana Nepomuckého z roku 1738.

kaple na návsi z roku 1857

Další památky místního významu jsou kaple na návsi z roku 1857, - pískovcový kříž na památku ukončení roboty z roku 1848, dva kříže z roků 1849 a 1898, pomník padlých obou světových válek a pamětní deska rodáka pplk. Františka Běhala u č.p. 31, který jako zahraniční letec padl v roce 1941 v bitvě o Londýn

Knihovna

Občanům je k dispozici místní knihovna otevřená 1 x týdně
otevřeno každé úterý  15.30-18.30
jejíž knižní fond je pravidelně obměňován ve spolupráci s Městskou knihovnou v Přerově. Každoročně jsou pořádány hodové slavnosti na svátek Sv. Petra a Pavla

Sport

V oblasti sportuje velmi aktivní fotbalový oddíl FC Želatovice, který obesílá do soutěží všechny věkové kategorie. Nejlépe si vede mužstvo dospělých, které se zúčastňuje přeborů 1A třídy MSFŽ. Oddíl má k dispozici 2 velmi pěkná travnatá hřiště a dostatečně velké zázemí ve vybudovaných šatnách. Fotbalový oddíl pořádá v obci pravidelně mezinárodní turnaj mladších žáků v kopané, kterého se zúčastňují přední české oddíly ( Sparta, Slavie, Bohemians Praha, Teplice, Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc, Přerov), ze Slovenska pak TJ Martin a VSŽ Košice.