Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Novější 1

Informace CETIN -internet

CETIN informace -rychlý internet.pdf


Publikováno 22. 4. 2021 14:51

Hasiči radí

hasici_radi_duben_paleni_big.png


Publikováno 8. 4. 2021 9:25

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

 

Kriteria pro přijetí do MŠ Želatovice na rok 2021_2022.pdf

ZÁPIS

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Postup zápisu:

Fáze 1: vydávání přihlášek:

Ke stažení na webových stránkách:

mszelatovice.cz

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2021/2022, jehož součástí je potvrzení lékaře o řádném
očkování

Fáze 2: sběr žádostí

  • Zápis do mateřské školy Želatovice na školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 11.- 12. května 2021 v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
  • Při zápisu odevzdáte:
  1. ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání (vyplněný a podepsaný oběma rodiči)
  2. Potvrzení od lékaře o řádném očkování
  3. Kopie rodného listu

 Všechny tyto dokumenty odevzdáte následujícími postupy:

  • do datové schránky školy (zufk4ye),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý email (mszelatovice@seznam.cz),
  • poštou (Mateřská škola Želatovice, Želatovice 84, 751 16 Želatovice, okres Přerov),
  • osobním předáním v době od 15:00 do 17:00 ve výše uvedené dny (po předchozí telefonické domluvě, tel.: 603 401 281)

Fáze 3: Přijímací řízení

Od 17. 5. můžete čekat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy.

 

V Želatovicích dne 1. 4. 2021                                                              Mgr. Ladislava Špalková

                                                                                                      zástupce statutárního orgánu školy

 


Publikováno 8. 4. 2021 9:23

Sčítání lidu - informace ČSÚ

20210406_scitani_2021_informacni_letak.pdf

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

 

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.


Publikováno 8. 4. 2021 8:53

Výzva pro majitele psů

 

       Na základě oprávněných, opakovaných stížností občanů Želatovic, vyzýváme majitele psů, kteří venčí své psy na veřejných prostranstvích, aby exkrementy po svých psech řádně uklízeli.

       V případě, že při venčení po svých psech neuklízíte, vystavujete se riziku řízení u přestupkové komise a případné finanční sankci.

       Rovněž vyzýváme majitele psů, aby zamezili volnému pobíhání psů po obci.

      Kromě toho, že volným pobíháním psů porušujete Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a riskujete sankci, může Váš pes způsobit zranění osob, zvířat nebo způsobit škodu na majetku. V tomto případě nesete za následky plnou zodpovědnost.

      Na druhou stranu děkujeme všem občanům, jejichž psi  nijak neobtěžují své okolí a  při venčení  po svých psech  řádně uklízejí.

 


Publikováno 16. 3. 2021 13:57

MOBILNÍ HOSPIC - informace

STROM ŽIVOTA.doc


Publikováno 16. 3. 2021 13:50

Informace IDSOK - rozšíření KOMBI ZÓN

kombi_zona_obce.pdf


Publikováno 25. 2. 2021 12:32

Svoz odpadu v roce 2021

Svoz odpadu v roce 2021 bude prováděn 1 x za 14 dní, vždy ve čtvrtek v sudých týdnech. První svoz bude  14. 1. 2021.


Publikováno 5. 1. 2021 10:50

POŠTA ŽELATOVICE - nové telefonní číslo 954 275 116

Datum konání: 6. 11. 2020

- nové telefonní číslo 954 275 116


Publikováno 6. 11. 2020 8:40

Upozornění na novou otevírací dobu pošty

 POŠTA

Den

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

zavřeno

15.00 - 18.00

Úterý

8.00 - 11.00

zavřeno

Středa

zavřeno

15.00 - 18.00

Čtvrtek

8.00 - 11.00

zavřeno

Pátek

8.00 – 11.00

zavřeno


Publikováno 1. 10. 2020 15:48

Novější 1