Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 1-2024 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Příloha k OZV 1-2024.pdf

1.4.2024
OZV 1-2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024
OZV 3-2023 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2024

OZV 2 2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

1. 1. 2022

OZV 3-2020 omístním poplatku za užívání veř.prostr..docx

Příloha k OZV 3-2020.docx

1. 4. 2020 - 31.3.2024
OZV č. 4-2019 - zrušovací k OZV 2-2010.docx 1. 1. 2020

OZV 5-2010.doc - Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. 1. 2011

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech


Nařízení obce

Usnesení zastupitelstva

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022-2026