Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > OPRAVA VODOVODU V OBCI ŽELATOVICE - informace VaK Přerov, a.s.

OPRAVA VODOVODU V OBCI ŽELATOVICE - informace VaK Přerov, a.s.„Oprava vodovodu v obci ŽELATOVICE „                     

realizace v letech 2020 – 2022 v celkové délce 2 513,0 m                         

Dovolujeme si Vám oznámit, že v průběhu 07 – 10/2020 bude probíhat I. etapa obnovy rozvodných řadů pitné vody pro veřejnou potřebu v obci Želatovice pomocí bezvýkopové technologie Bertlining, tj. vtahováním nového potrubí z tvárné litiny do potrubí stávajícího. Tato metoda byla zvolena za účelem zminimalizování zásahu do pozemků, byť ani ta se neobejde bez výkopových prací, jako jsou pracovní jámy pro umístění stroje, potrubí, propojení domovních  přípojek, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi či na lomech potrubí.

Jelikož se jedná o výměnu potrubí ve stávající trase, nevyžaduje již tato stavba stavební řízení ani stavební povolení.

Dodávka pitné vody bude zajištěna po celou dobu výstavby pomocí náhradního polyetylénového potrubí, vedeném po povrchu pozemků. Plánované odstávky vody budou hlášeny v dostatečném předstihu. Za případné nepředvídatelné omezení dodávky či krátkodobé zhoršení kvality pitné vody se předem omlouváme. Po potřebných zkouškách (tlaková zkouška potrubí, laboratorní rozbory vody – technologická pauza cca 1 týden) na hlavním řadu bude prováděno přepojování domovních vodovodních přípojek. Potrubí na vodovodních přípojkách měněno nebude. Vjezdy k nemovitostem budou zajištěny, případně řešeny individuálně. Stavbou dotčené části pozemků budou uvedeny zpět do původního stavu.